Electronic components company
T. 070-4214-1945
H. 010-3212-1945
F. 031-239-1949
E. info@candh.co
Color Mark Sensors
CMYX
• 제품크기 : 51 * 61 * 25mm
• 작동전압 : 10 to 24VDC
• 제어출력 : NPN , PNP
• 사용온도 : -20 to 55℃
• 감지거리 : 25mm
• 광원형태 : 백색광
CNTX
• 제품크기 : 51 * 61 * 25mm
• 작동전압 : 10 to 24VDC
• 제어출력 : NPN , PNP
• 사용온도 : -20 to 55℃
• 감지거리 : 28mm
• 광원형태 : 백색광
경기도 수원시 권선구 세류동 456-10
사업자등록번호 : 124-48-54202  상호 : 씨앤에이치닷제이지(CNH.JD)  대표 : 박치훈
Tel. 070-4214-1945  / Fax. 031-239-1949  / E-mail. info@candh.co